Společný projekt serveru Aktuálně.cz, Hospodářských novinNadace České spořitelny zaměřený na vzdělávání.

Chytré Česko

České školství je v krizi. Stát do něj dlouhodobě posílá málo peněz a výsledky českých žáků se v mezinárodním srovnání stále zhoršují. Zvláště v některých regionech se to projevuje nízkou kvalitou vzdělávání.

Čeští žáci jsou navíc se školou nejméně spokojeni v celé Evropě, jejich kantoři zase často trpí syndromem vyhoření.

Speciální projekt Chytré Česko on-line deníku Aktuálně.cz a Hospodářských novin v první fázi otevírá debatu o stavu českého školství a pojmenovává hlavní problémy. Ve druhé fázi poukáže na možná řešení a zanalyzuje je.

Kapitola IV.

Zaměstnavatelé

Má škola připravovat na život, nebo na zaměstnání? Ideálně obojí, jenže praxe není ve všech případech ideální. Zaměstnavatelé si stěžují, že školy neučí tak, aby byli žáci schopni obstát ve stále se měnících podmínkách Průmyslu 4.0, který mění téměř všechna odvětví. Klíčová je podle nich flexibilita, aby se zaměstnanci uměli rychle učit nové věci.

Míru, s jakou by měli zaměstnavatelé ovlivňovat školní výuku, ministerstva školství a průmyslu stále hledají. Zaměstnavatelé volají po tom, abychom se více přiblížili duálnímu systému, který mají třeba v Německu či v Rakousku. V něm zaměstnavatelé zcela přebírají odpovědnost za praktickou výuku středoškolského studenta, ta se tedy odehrává přímo ve firmách a podnicích. Nyní se pracuje na tom, aby to podobně mohlo fungovat i v Česku.

Když firmy převezmou praxi učňů, měl by stoupnout zájem o technické obory

V Moravskoslezském kraji dali v roce 2018 dohromady školy a firmy a v mezích současného zákona se pokusili prvky duálního systému zavést.

  • Pokračovat ve čtení online
article_19

Neumíš – naučíme tě, nechceš – odejdi. Ve Varnsdorfu mají studenti jasno

Výstižné firemní heslo TOS Varnsdorf dostanou k zapamatování všichni, kdo začnou navštěvovat školu založenou firmou.

  • Pokračovat ve čtení online
article_17

Školství a byznys hledají ideální model spolupráce. Zatím marně

Rozvoj technologií mění pracovní trh a s tím i požadavky firem na absolventy. České školy na to ale reagují pomalu, myslí si podnikatelé.

  • Pokračovat ve čtení online
article_16

Kapitola III.

Učitelé a výuka

Praktiky mnohých českých učitelů zamrzly v 19. století, ačkoliv jejich žáci musí uspět v životě a práci v 21. století. V době, kdy se mnohem více než znalosti cení dovednosti, pedagogové dál lpí na biflování neužitečné sumy informací. Děti je využijí jen v nejbližší písemce a pak zapomenou. Učitelé často zaostávají v digitální gramotnosti za svými žáky, které by přitom měli připravit na dobu, kdy se se bez digitálních kompetencí neobejdou.

Vše začíná na pedagogických fakultách, které jen velmi pomalu reagují na nové výzvy, stojící před učiteli. To je i případ inkluze, na níž nejsou pedagogové řádně připraveni. Zatímco se snaží vyznat ve všech speciálních vzdělávacích potřebách svých žáků, zapomínají na ty mimořádně nadané, ač by také potřebovali jiné tempo a podpůrná opatření. Naštěstí v českých školách nacházíme stále více důkazů, že všechny tyto problémy lze překonat.

Inkluze je opředena mýty, svádí se na ni všechny problémy školství, říká odbornice na společné vzdělávání

Svoje kompetence by měly posilovat také školní poradny

  • Pokračovat ve čtení online
article_18

Digitální (ne)gramotnost učitelů. Zaostáváme za žáky, přiznávají. Je ale čím dál více výjimek.

Umět napsat e-mail už nestačí. Učitelé zaostávají v digitální gramotnosti za žáky

article_15

Školy se věnují hlavně podprůměrným žákům, ty nadané zanedbávají

Mimořádně nadaní žáci mají tak trochu smůlu.

article_14

„Peďák“ byl nouzovka pro méně úspěšné, která nenaučila učit.

To se ale pomalu mění

article_13

Ve školách ještě stále vítězí výklady a biflování.

Jiné způsoby se prosazují jen pomalu

article_12

Kapitola II.

Ředitelé a zřizovatelé

Dělat ředitele školy se nikomu nechce. Podle zjištění České školní inspekce se navíc do výběrových řízení na místo ředitele často hlásí maximálně jeden uchazeč. V budoucnu to může být vážný problém.

Ředitelé škol jsou na funkci špatně připraveni

Chybí jim čas i finančně dostupné kurzy

article_11

Přílišná samostatnost může školám škodit

Školství chybí pomocný článek mezi řediteli a státem

article_10

Učitelům chybí vize školství

Plány, jak změnit vzdělávání žáků sice existují, ale už roky zůstávají jen na papíře

article_9

Ředitele škol zavalily papíry, v práci tráví celé léto

Vedoucí pracovníci ve školách musí kromě své práce dohlížet i na drobnosti, jako jsou rekonstrukce umyvadel ve třídách.

article_8

Dělat ředitele školy se nikomu nechce. V budoucnu to může být vážný problém

Vedení škol dusí všudypřítomná byrokracie

article_7

Kapitola I.

Aktuální stav českého vzdělávání

České školství není v dobré kondici. A nejde jen o často zmiňované problémy jako nedostatek učitelů či jejich nízké platy, ale i o ty méně diskutované. Česko nemůže nabídnout kvalitní síť škol na celém svém území, některé regiony mají studijní výsledky na úrovni vyspělé Evropy, jiné na úrovni rozvojových zemí. Existují i velké rozdíly mezi školami v rámci jednoho města.

České školství také neumí včas zachytit děti ze sociálně slabších vrstev a věnovat se jim už od školky, ve škole je pak podržet doučováním či školními kluby. Vynaložené peníze by se státu mnohokrát vrátili menšími výdaji na potírání kriminality, na podporu v nezaměstnanosti či zdravotnické služby. V českých školách nebývá dobré klima a přátelské tvůrčí prostředí, což se projevuje na vysoké míře šikany.

Šikanu na českých školách zažil
každý čtvrtý žák

Učitelé si s šikanou mezi žáky nevědí rady

article_6

Češi se od sebe vzdalují už odmalička

Společná školka a škola by mnohé problémy vyřešily

article_5

Vyspělé země
rozdíly mezi školáky stírají, v Česku je ještě prohlubujeme

Největšími problémy podle sociologa Prokopa jsou nedostatek peněz a učitelů, ale také nedotažená inkluze.

article_4

Vzdělávání v Česku je v některých regionech na úrovni rozvojových zemí. Peníze nestačí, je potřeba změnit systém

Ministerstvo nemá páky ani informace

article_3

Aktuální stav českého školství v datech

Česko potřebuje vzdělané lidi, jinak se z něj nikdy skutečně bohatá země nestane. Proto by měly být investice do školství absolutní prioritou. Jak ale ukazují data, opak je pravdou. Kvalita učitelů klesá, znalosti dětí se zhoršují. České školy se místo pramenů poznání stávají spalovnami dětských talentů.

article_2

České školy zaspaly novou dobu

Čeští žáci patřívali k premiantům v matematické i přírodovědné gramotnosti, v roce 2006 byli skutečnou evropskou špičkou, pak však začal pád do průměru.

article_1